شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

نوشته‌های با برچسب ‘تاریخ هخامنشی’

داریوش سوم: آخرین شاه بزرگ

۲ نظر

 

صفایی، یزدان. ۱۳۹۵. داریوش سوم: آخرین شاه بزرگ. تهران: نشر همیشه، پیشین‌پژوه.

 

داریوش سوم، همواره نسبت به هماورد مقدونی خود، کمتر مورد توجه بوده است. کتاب حاضر، تحلیلی است بر وقایعی که به بر تخت نشستن او منتهی می‌گردد. همچنین گزارشی از مشکلات او پیش از آغاز یورش اسکندر مقدونی و سرانجام نبردهای بزرگ میان دو سپاه تا فروپاشی امپراتوری هخامنشی را شامل می‌شود.

 

فهرست:

درآمد

۱. زمینه: برآمدن داریوش سوم
۱ـ۱. از اردشیر سوم تا داریوش سوم
۱ـ۲. شورش‌های پراکنده بابل و مصر
۱ـ۲ـ۱. شورش محلی در ایالت بابل: اوروک
۱ـ۲ـ۲. شورش محلی در ایالت مصر: ممفیس و تبس

۲. اسکندر مقدونی: از سلطنت تا آغاز یورش

۳. نبردهای داریوش و اسکندر
۳ـ۱. نبرد گرانیکوس
۳ـ۲. شکست ایسوس و از دست رفتن نیمۀ غربی امپراتوری
۳ـ۳. از گئوگملا تا پایان یک امپراتوری

۴. داریوش در میان مدارک مادّی؟
۴ـ۱. تخت جمشید، آرامگاه نیمه‌تمام
۴ـ۲. سکۀ منسوب به داریوش
۴ـ۳. موزائیک پومپی

۵. برآیند

کتابنامه

نمایه