شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

نوشته‌های با برچسب ‘تاریخ جامع ایران’

تاریخ جامع ایران دورۀ باستان در بوتۀ نقد

بدون نظر

صفایی، یزدان. ۱۳۹۴. «تاریخ جامع ایران دورۀ باستان در بوتۀ نقد». فصلنامه نقد کتاب تاریخ، شمارۀ ۸، صص ۱۶۵-۱۸۸.

چکیده:

مجموعۀ تاریخ جامع ایران در ۲۰ مجلد، شامل مقالاتی است از صاحب‌نظران دربارۀ جنبه‌های گوناگون تاریخ سیاسی، اجتماعی، ادیان، زبان‌ها، هنر، معماری و ادبیات ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض سلسلۀ قاجار. ۵ مجلد نخست از این مجموعه به دوران باستان اختصاص داده شده و تاریخ این کشور را از تشکیل تمدن‌های پیش از آریایی و ورود آن‌ها به فلات ایران تا پایان دورۀ ساسانی بیان می‌کند و مباحث وسیعی چون تشکیلات اداری، هنر و معماری، ادبیات، حوادث تاریخی و کشورگشایی‌های خاندان‌های حکومت‌گر را دربرمی‌گیرد. در این نوشتار تنها پنج جلد نخست که مختص دورۀ باستان است، بررسی می‌شود. کوشیده‌ایم که همۀ فصول این پنج جلد را بررسی کنیم، البته بدیهی است که هدف این نوشتار، معرفی این مجموعه بوده است و نقد موشکافانۀ آن با توجه به گستردگی موضوع‌های مطرح شده، از عهدۀ یک تن خارج است. با وجود این، در مواردی که ضروری به نظر می‌رسیده، دربارۀ برخی از فصل‌ها از حدود معرفی فراتر رفته و به نقد نیز پرداخته‌ایم.

 برای دانلود اینجا یا اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 


دربارۀ جلد پنجم تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی

زبان و ادبیات، تاریخ‌نگاری و جغرافیا، فلسفه و نهضت ترجمه در ایران باستان، موضوع‌های مورد بررسی در جلد پنجم تاریخ جامع ایران هستند که در واقع آخرین جلد از این مجموعه است که به طور کامل به دورۀ ایران باستان اختصاص دارد و به همین علت، آخرین جلد مورد بررسی توسط نگارنده نیز است.

(more…)


دربارۀ جلد چهارم تاریخ جامع ایران

۲ نظر

یزدان صفایی

جلد چهارم شامل مقاله‌هایی دربارۀ هنر و دین در ایران باستان است. بخش هنر در این جلد، در واقع ادامۀ مباحث جلد پیشین است. (more…)


دربارۀ جلد سوم مجموعۀ تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی

 

جلد سوم تاریخ جامع هخامنشی با عنوان فرعی «اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران، هنر و معماری ماد و هخامنشی» به جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و هنری تاریخ ایران باستان می‌پردازد.

(more…)


دربارۀ جلد نخست مجموعۀ تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی
دوستی ازم خواسته بود تا نظراتم را دربارۀ بخش‌های مختلف جلد یکم تاریخ جامع ایران بیان کنم. البته ارائۀ نظرات تخصصی در باب تمام جلدها و فصول این مجموعه ممکن نیست چرا که هر جلدی و هر فصلی اختصاص به دوره‌ای و موضوعی خاص دارد و هر یک (معمولاً!) را نویسنده‌ای متخصص همان دوره نوشته است و تا جایی که من می‌دانم کسی وجود ندارد که در همۀ این زمینه‌ها متخصص باشد. به هر جهت من دربارۀ فصولی از جلد یکم که در زمینۀ علاقۀ مطالعاتی‌ام نیست صرفاً به عنوان یک خواننده نظر می‌دهم و در فصل‌های دیگر که کمی شناختم بیشتر هست؛ نظراتم ممکن است شامل نکاتی تخصصی‌تر باشد.

(more…)