شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

تازه‌های ایرانشناسی (۱)

بدون نظر

صفایی، یزدان. ۱۳۹۲. تازه‌های ایرانشناسی [۱]، کندوکاو، شمارۀ هفتم، سال پنجم، صص ۲۲۹-۲۳۴. PDF


[review of] CTESIAS History of Persia Tales of the Orient.

بدون نظر

Safaee, Yazdan. 2015. [review of] Llewellyn-Jones, Lloyd and James Robson. CTESIAS History of Persia Tales of the Orient. Dabir, vol1. no1, pp. 40-42

Click here or here for download

برای دانلود اینجا یا اینجا کلیک کنید.


دربارۀ جلد پنجم تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی

زبان و ادبیات، تاریخ‌نگاری و جغرافیا، فلسفه و نهضت ترجمه در ایران باستان، موضوع‌های مورد بررسی در جلد پنجم تاریخ جامع ایران هستند که در واقع آخرین جلد از این مجموعه است که به طور کامل به دورۀ ایران باستان اختصاص دارد و به همین علت، آخرین جلد مورد بررسی توسط نگارنده نیز است.

(more…)


دربارۀ جلد چهارم تاریخ جامع ایران

۲ نظر

یزدان صفایی

جلد چهارم شامل مقاله‌هایی دربارۀ هنر و دین در ایران باستان است. بخش هنر در این جلد، در واقع ادامۀ مباحث جلد پیشین است. (more…)


دربارۀ جلد سوم مجموعۀ تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی

 

جلد سوم تاریخ جامع هخامنشی با عنوان فرعی «اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران، هنر و معماری ماد و هخامنشی» به جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و هنری تاریخ ایران باستان می‌پردازد.

(more…)


دربارۀ جلد دوم مجموعۀ تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی

پیش از این، شرح کوتاهی از جلد نخست تاریخ جامع ایران در همین وبسایت و توسط همین قلم منتشر شده بود. در ادامه جلد دوم کتاب به تفکیک فصل‌ها مختصراً معرفی خواهد شد.

(more…)


اهمیت و جایگاه متون آرامی بلخ در تاریخ و فرهنگ دورۀ هخامنشی

بدون نظر

صفایی، یزدان. ۱۳۹۳٫ «اهمیت و جایگاه متون آرامی بلخ در تاریخ و فرهنگ دورۀ هخامنشی». فصل نامه نقد کتاب تاریخ. سال اول، شماره ۳-۴٫ پاییز و زمستان ۱۳۹۳٫ صفحات ۱۵۷-۱۸۰٫

این مقاله از اینجا  و اینجا قابل دریافت است.


دربارۀ جلد نخست مجموعۀ تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی
دوستی ازم خواسته بود تا نظراتم را دربارۀ بخش‌های مختلف جلد یکم تاریخ جامع ایران بیان کنم. البته ارائۀ نظرات تخصصی در باب تمام جلدها و فصول این مجموعه ممکن نیست چرا که هر جلدی و هر فصلی اختصاص به دوره‌ای و موضوعی خاص دارد و هر یک (معمولاً!) را نویسنده‌ای متخصص همان دوره نوشته است و تا جایی که من می‌دانم کسی وجود ندارد که در همۀ این زمینه‌ها متخصص باشد. به هر جهت من دربارۀ فصولی از جلد یکم که در زمینۀ علاقۀ مطالعاتی‌ام نیست صرفاً به عنوان یک خواننده نظر می‌دهم و در فصل‌های دیگر که کمی شناختم بیشتر هست؛ نظراتم ممکن است شامل نکاتی تخصصی‌تر باشد.

(more…)


مهرگان در تخت جمشید

بدون نظر

صفایی، یزدان. ۱۳۹۴، «مهرگان در تخت جمشید»، در مزدک‌نامه، دفتر هفتم، به کوشش جمشید کیان‌فر و پروین استخری، تهران: پروین استخری، صفحات ۳۵۲-۳۵۹٫

برای دانلود، اینجا و یا اینجا کلیک کنید.

 


شواهد نظامی در مقابل نظریۀ انحطاط هخامنشیان

۶ نظر

یزدان صفایی 

دورۀ هخامنشی که از زمان کورش در ۵۵۹ ق. م به عنوان عصر تازه‌ای در تاریخ باستان آغاز شده بود سرانجام با شکست داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشی در مقابل اسکندر مقدونی به پایان رسید. منابع یونانی و به پیروی از آنان، بسیاری از مورخان جدید، انحطاط و زوال هخامنشیان را یکی از عوامل این شکست مطرح می‌-کردند اما باید پرسید آیا شواهدی برای وجود این انحطاط در آستانۀ هجوم اسکندر مقدونی وجود دارد؟

(more…)