شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

Review of Aliyari’s The Elamite version of Darius the Great’s inscription at Bisotun

Safaee, Yazdan. 2018. review of Aliyari’s The Elamite version of Darius the Great’s inscription at Bisotun. Dabir 5: 98-100

Download it from here or here

دیدگاه خود را به ما بگویید.