شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

زن در جهانبینی یونانی و تأثیر آن در نگارش یونانی تاریخ هخامنشی

موضوع فوق، عنوان پایان‌نامۀ نگارنده بوده که در ۱۲ دی ۱۳۹۴ برای اخذ درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ تاریخ ایران باستان، از دانشگاه تهران دفاع شده است. فایل پی دی اف عنوان، چکیدۀ فارسی، فهرست، کلیات، کتاب‌نامه و چکیدۀ انگلیسی را از اینجا یا اینجا می‌توانید دریافت کنید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.