شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای دسته "تاریخ"

Review of Aliyari’s The Elamite version of Darius the Great’s inscription at Bisotun

بدون نظر

Safaee, Yazdan. 2018. review of Aliyari’s The Elamite version of Darius the Great’s inscription at Bisotun. Dabir 5: 98-100

Download it from here or here


Achaemenid Women: Putting the Greek Image to the Test

بدون نظر

Safaee, Yazdan. 2016-7. “Achaemenid Women: Putting the Greek Image to the Test”, Talanta 48-49: 101-132

Download it from here or here


A Local Revolt in Babylonia during the Reign of Darius III

بدون نظر

Safaee, Yazdan. 2017. “A Local Revolt in Babylonia during the Reign of Darius III”, Dabir 1(4): 51-56

Click here or here for download


بردیه و گئوماته: تجدید نظر در یک معمای هخامنشی

بدون نظر

شایگان، رحیم. ۱۳۹۲. «بردیه و گئوماته: تجدید نظر در یک معمای هخامنشی». ترجمۀ یزدان صفایی، کندوکاو، سال پنجم، شمارۀ هشتم، صفحات ۱۳۹-۱۵۲.

 

برای دانلود اینجا یا اینجا کلیک کنید.


داریوش سوم: آخرین شاه بزرگ

۲ نظر

 

صفایی، یزدان. ۱۳۹۵. داریوش سوم: آخرین شاه بزرگ. تهران: نشر همیشه، پیشین‌پژوه.

 

داریوش سوم، همواره نسبت به هماورد مقدونی خود، کمتر مورد توجه بوده است. کتاب حاضر، تحلیلی است بر وقایعی که به بر تخت نشستن او منتهی می‌گردد. همچنین گزارشی از مشکلات او پیش از آغاز یورش اسکندر مقدونی و سرانجام نبردهای بزرگ میان دو سپاه تا فروپاشی امپراتوری هخامنشی را شامل می‌شود.

 

فهرست:

درآمد

۱. زمینه: برآمدن داریوش سوم
۱ـ۱. از اردشیر سوم تا داریوش سوم
۱ـ۲. شورش‌های پراکنده بابل و مصر
۱ـ۲ـ۱. شورش محلی در ایالت بابل: اوروک
۱ـ۲ـ۲. شورش محلی در ایالت مصر: ممفیس و تبس

۲. اسکندر مقدونی: از سلطنت تا آغاز یورش

۳. نبردهای داریوش و اسکندر
۳ـ۱. نبرد گرانیکوس
۳ـ۲. شکست ایسوس و از دست رفتن نیمۀ غربی امپراتوری
۳ـ۳. از گئوگملا تا پایان یک امپراتوری

۴. داریوش در میان مدارک مادّی؟
۴ـ۱. تخت جمشید، آرامگاه نیمه‌تمام
۴ـ۲. سکۀ منسوب به داریوش
۴ـ۳. موزائیک پومپی

۵. برآیند

کتابنامه

نمایه


زن در جهانبینی یونانی و تأثیر آن در نگارش یونانی تاریخ هخامنشی

بدون نظر

موضوع فوق، عنوان پایان‌نامۀ نگارنده بوده که در ۱۲ دی ۱۳۹۴ برای اخذ درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ تاریخ ایران باستان، از دانشگاه تهران دفاع شده است. فایل پی دی اف عنوان، چکیدۀ فارسی، فهرست، کلیات، کتاب‌نامه و چکیدۀ انگلیسی را از اینجا یا اینجا می‌توانید دریافت کنید.


تبلیغات سیاسی هخامنشیان در جنگ با اسکندر مقدونی

۲ نظر

خلد، ماکسیم. ۱۳۹۲. «تبلیغات سیاسی هخامنشیان در جنگ با اسکندر مقدونی». ترجمۀ یزدان صفایی. کندو کاو، سال پنجم، شمارۀ هفتم، صص ۱۹۸-۲۰۷. PDF


[review of] CTESIAS History of Persia Tales of the Orient.

بدون نظر

Safaee, Yazdan. 2015. [review of] Llewellyn-Jones, Lloyd and James Robson. CTESIAS History of Persia Tales of the Orient. Dabir, vol1. no1, pp. 40-42

Click here or here for download

برای دانلود اینجا یا اینجا کلیک کنید.


دربارۀ جلد پنجم تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی

زبان و ادبیات، تاریخ‌نگاری و جغرافیا، فلسفه و نهضت ترجمه در ایران باستان، موضوع‌های مورد بررسی در جلد پنجم تاریخ جامع ایران هستند که در واقع آخرین جلد از این مجموعه است که به طور کامل به دورۀ ایران باستان اختصاص دارد و به همین علت، آخرین جلد مورد بررسی توسط نگارنده نیز است.

(more…)


دربارۀ جلد چهارم تاریخ جامع ایران

۲ نظر

یزدان صفایی

جلد چهارم شامل مقاله‌هایی دربارۀ هنر و دین در ایران باستان است. بخش هنر در این جلد، در واقع ادامۀ مباحث جلد پیشین است. (more…)