شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای دی, ۱۳۹۵

تاریخ جامع ایران دورۀ باستان در بوتۀ نقد

بدون نظر

صفایی، یزدان. ۱۳۹۴. «تاریخ جامع ایران دورۀ باستان در بوتۀ نقد». فصلنامه نقد کتاب تاریخ، شمارۀ ۸، صص ۱۶۵-۱۸۸.

چکیده:

مجموعۀ تاریخ جامع ایران در ۲۰ مجلد، شامل مقالاتی است از صاحب‌نظران دربارۀ جنبه‌های گوناگون تاریخ سیاسی، اجتماعی، ادیان، زبان‌ها، هنر، معماری و ادبیات ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض سلسلۀ قاجار. ۵ مجلد نخست از این مجموعه به دوران باستان اختصاص داده شده و تاریخ این کشور را از تشکیل تمدن‌های پیش از آریایی و ورود آن‌ها به فلات ایران تا پایان دورۀ ساسانی بیان می‌کند و مباحث وسیعی چون تشکیلات اداری، هنر و معماری، ادبیات، حوادث تاریخی و کشورگشایی‌های خاندان‌های حکومت‌گر را دربرمی‌گیرد. در این نوشتار تنها پنج جلد نخست که مختص دورۀ باستان است، بررسی می‌شود. کوشیده‌ایم که همۀ فصول این پنج جلد را بررسی کنیم، البته بدیهی است که هدف این نوشتار، معرفی این مجموعه بوده است و نقد موشکافانۀ آن با توجه به گستردگی موضوع‌های مطرح شده، از عهدۀ یک تن خارج است. با وجود این، در مواردی که ضروری به نظر می‌رسیده، دربارۀ برخی از فصل‌ها از حدود معرفی فراتر رفته و به نقد نیز پرداخته‌ایم.

 برای دانلود اینجا یا اینجا کلیک کنید.