شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای دی, ۱۳۹۴

زن در جهانبینی یونانی و تأثیر آن در نگارش یونانی تاریخ هخامنشی

بدون نظر

موضوع فوق، عنوان پایان‌نامۀ نگارنده بوده که در ۱۲ دی ۱۳۹۴ برای اخذ درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ تاریخ ایران باستان، از دانشگاه تهران دفاع شده است. فایل پی دی اف عنوان، چکیدۀ فارسی، فهرست، کلیات، کتاب‌نامه و چکیدۀ انگلیسی را از اینجا یا اینجا می‌توانید دریافت کنید.