شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای مرداد, ۱۳۹۴

[review of] CTESIAS History of Persia Tales of the Orient.

بدون نظر

Safaee, Yazdan. 2015. [review of] Llewellyn-Jones, Lloyd and James Robson. CTESIAS History of Persia Tales of the Orient. Dabir, vol1. no1, pp. 40-42

Click here or here for download

برای دانلود اینجا یا اینجا کلیک کنید.


دربارۀ جلد پنجم تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی

زبان و ادبیات، تاریخ‌نگاری و جغرافیا، فلسفه و نهضت ترجمه در ایران باستان، موضوع‌های مورد بررسی در جلد پنجم تاریخ جامع ایران هستند که در واقع آخرین جلد از این مجموعه است که به طور کامل به دورۀ ایران باستان اختصاص دارد و به همین علت، آخرین جلد مورد بررسی توسط نگارنده نیز است.

(more…)