شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای تیر, ۱۳۹۴

دربارۀ جلد چهارم تاریخ جامع ایران

۲ نظر

یزدان صفایی

جلد چهارم شامل مقاله‌هایی دربارۀ هنر و دین در ایران باستان است. بخش هنر در این جلد، در واقع ادامۀ مباحث جلد پیشین است. (more…)


دربارۀ جلد سوم مجموعۀ تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی

 

جلد سوم تاریخ جامع هخامنشی با عنوان فرعی «اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران، هنر و معماری ماد و هخامنشی» به جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و هنری تاریخ ایران باستان می‌پردازد.

(more…)


دربارۀ جلد دوم مجموعۀ تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی

پیش از این، شرح کوتاهی از جلد نخست تاریخ جامع ایران در همین وبسایت و توسط همین قلم منتشر شده بود. در ادامه جلد دوم کتاب به تفکیک فصل‌ها مختصراً معرفی خواهد شد.

(more…)


اهمیت و جایگاه متون آرامی بلخ در تاریخ و فرهنگ دورۀ هخامنشی

بدون نظر

صفایی، یزدان. ۱۳۹۳٫ «اهمیت و جایگاه متون آرامی بلخ در تاریخ و فرهنگ دورۀ هخامنشی». فصل نامه نقد کتاب تاریخ. سال اول، شماره ۳-۴٫ پاییز و زمستان ۱۳۹۳٫ صفحات ۱۵۷-۱۸۰٫

این مقاله از اینجا  و اینجا قابل دریافت است.


دربارۀ جلد نخست مجموعۀ تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی
دوستی ازم خواسته بود تا نظراتم را دربارۀ بخش‌های مختلف جلد یکم تاریخ جامع ایران بیان کنم. البته ارائۀ نظرات تخصصی در باب تمام جلدها و فصول این مجموعه ممکن نیست چرا که هر جلدی و هر فصلی اختصاص به دوره‌ای و موضوعی خاص دارد و هر یک (معمولاً!) را نویسنده‌ای متخصص همان دوره نوشته است و تا جایی که من می‌دانم کسی وجود ندارد که در همۀ این زمینه‌ها متخصص باشد. به هر جهت من دربارۀ فصولی از جلد یکم که در زمینۀ علاقۀ مطالعاتی‌ام نیست صرفاً به عنوان یک خواننده نظر می‌دهم و در فصل‌های دیگر که کمی شناختم بیشتر هست؛ نظراتم ممکن است شامل نکاتی تخصصی‌تر باشد.

(more…)