شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای بهمن, ۱۳۹۲

حرم‌سرای هخامنشی: از تصویر تا سند

بدون نظر

یزدان صفایی

منابع مورخ برای ترسیم سیمای حرم‌سرای هخامنشی به دو دستۀ منابع بیرونی، شامل منابع یونانی و عبری‌زبان و منابع درونی شامل اسناد به دست آمده از بایگانی‌های قلب امپراتوری پارسی تقسیم می‌شوند. منابع بیرونی، تصویری منسجم و یک‌پارچه و به ظاهر بی‌عیب و نقص ارائه می‌دهند اما باید دید این تصویر تا چه حد می‌توانند در برابر اسناد درونی، مقاومت کنند؟

(more…)