شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای آبان, ۱۳۹۲

تاریخ‌نگاری یک سیاستمدار

۲ نظر

یزدان صفایی

تاریخ ایران باستان، بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ جهان باستان به شمار می‌آید. با این وجود نزدیک به یک قرن پیش در مجموعه‌ای که دانشگاه کمبریج برای تاریخ جهان باستان چاپ می‌کرد، به ایران باستان بسیار محدود پرداخته و تنها یک جلد از مجموعه را به آن اختصاص داده بود که آن هم چگونگی برهم‌کنش‌های جهان ایرانی را با جهان یونانی می‌پژوهید. (۱) با این توضیح، ارزش تألیف‌های حسن پیرنیا که در زمان و زمینه‌ای منتشر می‌شد که تاریخ ایران باستان به ویژه در ایران‌زمین، مرکز توجه نبود و مورد پژوهش قرار نمی‌گرفت؛ بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.
(more…)


سوگ سیاوش : از تغییر تا تداوم

۲ نظر

نویسنده: یزدان صفایی

در مورد ادامه برخی سنن فرهنگی ایران باستان در دوره اسلامی بسیار نوشته‌اند و بسیار خوانده‌ایم. مثلا می‌توان به کتاب محمد محمدی‌ملایری به نام «فرهنگ ایرانی» اشاره کرد. در این مختصر، تنها بیان چکیده‌ای از مباحت مربوط به زمینه‌های ایرانی عزاداری در مراسم تعزیه منظور نظر است.

(more…)