شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای مرداد, ۱۳۹۲

سازمان نظامی هخامنشیان

۳ نظر

کتاب «ارتش ایران هخامنشی» نوشتۀ دانکن هِد و ترجمۀ محمد آقاجری، سال گذشته (۱۳۹۱) از سوی انتشارات ققنوس به چاپ رسید.

نگارندۀ این سطور یک معرفی ساده از آن نوشته و به چاپ رسانده است:

صفایی، یزدان. (۱۳۹۲). «سازمان نظامی هخامنشیان»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۱۸۳، مرداد ۱۳۹۲، صفحات ۶۳-۶۶

مقالۀ مرا به طور مستقیم از همین سایت (اینجا کلیک کنید) و یا صفحۀ پروفایلم در وبسایت academia (اینجا کلیک کنید) و یا اینجا می‌توانید دانلود کنید.