شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۲

ویکی‌پدیای انگلیسی و معرفی یک تقلب

۲ نظر

روشنگری از: یزدان صفایی

نگارندۀ این سطور، علاقۀ خاصی به پژوهش در خصوص تاریخ و فرهنگِ دورۀ هخامنشی دارد و آخرین پژوهش‌های مربوط به این دوره را همواره دنبال می‌کند. تاکنون بیشینۀ پژوهش‌های چشمگیر در خصوصِ دورۀ هخامنشی توسط پژوهشگران غیر ایرانی و به زبان‌های غیر فارسی صورت گرفته است. البته در این میان، مقالات و کتاب‌های معتبری نیز توسط ایرانیان و به زبان فارسی نوشته شده است. اما واقعیت این است که وقتی با نگاهی آماری به انتشارات فارسی‌زبان می‌نگریم، درصدِ ناچیزی از حجمِ کتاب‌ها و مقاله‌های چاپ شده، در دستۀ «معتبر» قرار می‌گیرند.

در اینجا نگارنده قصدِ پرداختن و معرفیِ پژوهش‌های معتبر را ندارد، اما ممکن است پرسیده شود که پژوهش معتبر چیست؟ و چه فاکتورهایی دارد؟

(more…)