شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

review of Semiramis’ Legacy: The History of Persia According to Diodorus of Sicily

Safaee, Yazdan. 2017. “[review of] Semiramis’ Legacy: The History of Persia According to Diodorus of Sicily”, Iranian Studies, 50:5, 752-754

 Click here or here for download

برای دانلود اینجا یا اینجا کلیک کنید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.